AVENTURA FEMENINO

...return to index

Pos Name Club Age ETAPA 1A ETAPA 2 Total Total Time
1st FLORECILLAS TROTAMONTES FEDO 83 (1) 25 (2) 108 15:57:16
2nd RAIDERMANIA ELX - BICICOSTA FEDO 80 (2) 25 (3) 105 17:12:25
3rd ITACA WOMAN FEDO 74 (3) 25 (1) 99 16:01:52
4th LAS PÁJARAS 50 (4) 21 (4) 71 16:28:19